L

  

  

Secretaris

......................................

DIERENPRIJSKAMPEN - REGLEMENT & INSCHRIJVING


* Het reglement is van toepassing voor alle deelnemers. Door deel te nemen aan de keuringen aanvaarden de deelnemers automatisch dit reglement. De deelnemers zijn minstens 16 jaar en zullen zich met hun dieren op de aangegeven plaatsen bevinden vanaf 10.00 uur in de voormiddag. De deelnemer wordt verondersteld dit reglement gelezen te hebben en te kennen.


* De deelnemers kunnen zich enkel inschrijven op de dag van de Jaarmarkt zelf, vanaf 09.00 uur tot 9.45 uur in Dorpshuis De Nieuwe Ark, Kerkstraat 34, 2870 Ruisbroek. De inschrijving kan enkel met het voorgedrukte inschrijvingsformulier dat door het Jaarmarktcomité ter beschikking wordt gesteld, via De Post, via de website of ter plaatse bij de inschrijving op de dag zelf.


* De gekeurde dieren moeten in élk geval op de plaats van de keuring blijven tot het einde van de keuringen van alle dieren op de Jaarmarkt en dit minstens tot 13.30 uur. Indien een deelnemer vroeger vertrekt dan voorzien door het comité, wordt het prijzengeld zonder discussie ingehouden, m.a.w. het prijzengeld wordt niet uitbetaald.


* Het jaarmarktcomité zal onherroepelijk uitspraak doen over alle betwistingen. Er worden na de prijskampen géén discussies gevoerd met de leden van het Jaarmarktcomité, noch schriftelijk noch telefonisch. Bij eventueel wangedrag van en onder de deelnemers kan het comité sancties treffen, o.a. door uitsluiting van verdere deelname of inhouding van het prijzengeld.


* Het prijzengeld wordt op de bankrekening van de deelnemer overgeschreven binnen een aanvaardbare termijn. De deelnemers die nog uitbetaald willen worden met een cheque moeten minstens 14 dagen wachten op de uitbetaling. De kosten voor de opmaak en de verzending van de cheque worden afgehouden van het prijzengeld van de deelnemer.


* Het Jaarmarktcomité noch het Gemeentebestuur van Puurs zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


* Het is niet mogelijk dat er door het organiserend orgaan een keurder word aangesteld die zelf woonachtig is in de gemeente Puurs Sint Amands.